KARAS verze 9.0

Informace o programu

Winkaras desktop

KARAS v. 9.0 je nejnovj verze programu, pracujc pod systmem Windows XP. Tato verze navazuje na vvoj KARASE 8 a pin etn zlepen vzel z pipomnek uivatel. Funkce, kter znte z pedchoz verze jako teba hromadn korespondence i nezvisl sprva kolnch rok zstaly a objevilo e nkolik novch. Nejvraznj zmnou je genertor sestav - mete sami snadno definovat jak bude vypadat tiskov sestava a zvolenou ablonu tak uloit. Nemuste ale nic sloit nastavovat. Tvorba ablon je intuitivn a snadn! Dal velkou a - jak doufme pjemnou - zmnou programu je nov uivatelsk rozhran KARAS 9 vm dovol otevt vce oken s kartami narz a m zjednoduen zadvn do selnk. Vznamnou zmnou je obohacen pihlek o veker daje, kter jsou nsledn poteba v kartotce. Pin to dal sporu asu pi poizovn dat - ji nemuste doplovat nkter daje a po posunu kolnho roku. Pro uivatele jist pjemnou funkc je grafick znzornn statisik - nejastji pouvan statistiky (jako teba vkov sloen k) maj podobu pehlednch graf. Budeme rdi, kdy si sthnete demoverzi KARASE z tchto strnek. Pro prvn instalaci je potebn sthnout vechny koponenty – postupujte prosm podle piloenho nvodu pro instalaci. Pozor: Samozejmost nov verze je automatick penos vekerch dat z pedchoz verze programu (8.x). Nepijdete tedy o dn informace.

Demoverze ke staen!

Nabzme vm na tomto mst ke staen testovac verzi programu.

MS DotNet (.NET) 2.0 knihovny potebn pro instalaci
Tyto soubory je nutn naistalovat proto, aby program mohl fungovat. Nainstalujete je pouze pi prvn instalaci na pota.

Service pack 1 pro MS .NET 2.0
Service pack je balek s doplky a opravami pro rozhran .NET. Nainstalujete je pouze pi prvn instalaci na pota.

Service pack 2 pro MS .NET 2.0
Service pack je balek s doplky a opravami pro rozhran .NET. Nainstalujete je pouze pi prvn instalaci na pota.

Vlastn instalace programu Karas 9.0
Tato st obsahuje instalaci samotnho programu.
Pokud ji Karas 9.0 v potai mte, posta pouze tato instalace.

Nvod k instalaci a importu dat ze starch verz Karase - ve formtu pdf


Chcete-li zskat demoverzi na CD (pochopiteln zdarma), sta poslat poadavek na info[zavin]ikaras.cz

Zpt na vodn stnku