FAQ – neboli často kladené otázky

Jak připravit nový školní rok (posunout ročník) v KARASOVI 8.0?
Posun ročníku v Karasovi operace, která připraví nový školní rok, převede do něj přihlášky, upraví kartotéku a vyřadí žáky, kteří skončili studium.
Více informací můžete najít v uživatelské příručce nebo v dokumentu ke stažení:
ZDE ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Jak změnit velikost písma v sestavách KARASE 8.0?
Velikost písma je ovlivněna množstvím údajů na řádku. Čím delší může být řádek, tím větší mohou bít písmena. Pro zvětšení stačí tedy zvolit tisk na šířku v údvodním dialogu pro tisk.

Je KARAS vhodný pro vedení školské matriky a přenos informací do registru škol?
KARAS splňuje požadavky na vedení tzv. školské matriky ve smyslu vyhlášky 364/2005Sb. Veškeré údaje, které jsou potřebné pro ŠM je možné do programu vložit. Do registru škol předává DM statistická data (ne tedy např. seznamy žáků). Tato statistická data je možné z programu snadno získat.

Co jsou komponenty .NET a MSDAC potřebné pro KARAS 8.0?
KARAS v. 8.0 potřebuje nainstalované prostředí Microsoft .NET ("dot-net") a moduly pro přístup k databázím (Microsoft Data Access Components - MS DAC). Tyto komponenty jsou součástí instalačního CD KARAS a jsou k dispozici i zde. Instalují se jenom jednou - když je instaluje KARAS poprvé na daný počítač. Je třeba je instalovat na všech verzích Windows. Pokud již komponenty v počítači jsou, instalční program na to upozorní.

Při spuštění KARASE 7.0 pod Windows XP se objeví hlášení „Zvětšit FILES v Config.sys...“
Chybové hlášení se týká verze KARASE pro DOS. Ve Windows XP je třeba změnit parametr FILES v souboru CONFIG.NT. Soubor CONFIG.SYS zde plní jinou funkci, než v předchozích verzích. V souboru CONFIG.NT je třeba doplnit na konec řádek kde se dopíše FILES=150. Pokud tam parametr je uveden, stačí jej změnit (obyčejně je zde FILES=40).

Lze programy KARAS 7.0 a KNIHOMOL provozovat pod Windows?
Ano, programy KARAS všech starších verzí (5.x, 6.x a 7.x) a Knihomol verze 1.6 a 2.0 jsou psány pro systém MS-DOS, ale je možné je provozovat i pod Windows. Jsou zde učitá omezení pro tisk, ale stále je možné plně využívat všech funkcí programu. Omezení pro tisk pod Windows (např. tisk na síťové tiskárně nebo přes USB port) je možné obejít pomocí přídavného programu. KARAS verze 8.0 je připavený přímo pro prostředí Windows a plně využivá možností tohoto systému.

Kolik školních roků a žáků je možné v KARASOVI evidovat?
Počet školních roků ani počet žáků není v KARASOVI omezen. Každý školní rok je evidován nezávisle a je možné se k uzavřeným rokům vracet. Ve verzi 8.0 je navíc možné evidovat více školních roků pro stejné období. Je tedy možné spravovat agendu vícero DM.

Jak nastavit tiskárnu pro přímý tisk z KARASE 6.0 a 7.0 ve Windows?
Přímý tisk z KARASE je možný pokud je tiskárna připojena přes pararelní port (kabel se širokým konektorem, označení portu je LPT1 jebo LPT2) a není to tiskárna síťová tj. tisknout lze jenom z vašeho počítače. Je-li tiskárna připojena přes port USB nebo je síťová, pak je možný tisk přes RTF (viz níže). Pro přímý tisk z KARASE je nutné ve vlastnostech tiskárny nastavit, aby se tisk neřadil do fronty. Změna nastavení se provede v ovládacím panelu tiskárny. Na záložce Podrobnosti stiskněte tlačítko Nastavit port. Objeví se malé okénko, v němž jsou dvě zaškrtávací políčka. Obě dvě musejí zůstat takto prázdná. Potvrzením tohoto nastavení a po opětovném spuštění KARASE již může probíhat tisk přímo. KARAS 8.0 pro Windows již umí tisknout přímo na jakékoli tiskárně.

Jak tisknout přes RTF?
Pokud přímý tisk z KARASE v prostředí Windows vůbec nefunguje je třeba si pomoci textovým procesorem, jako je třeba Word. Ten však neumí načíst sestavu přímo z KARASE. Proto je tu export do formátu RTF (Ritch Text Format). Tuto funkci najdete v menu Tisk. Funkce zavolá externí program, který je součástí Karase, aby provedl konverzi. Vzniklý soubor ve formátu RTF již textové procesory hravě načtou. Tisk potom probíhá stejně jako tisk kterehokoli jiného dokumetu. Implicitní jméno souboru je KARAS.RTF a leží ve složce C:\KDM.

Zpět na úvodní stánku